,,Zdrowe zęby – zdrowy uśmiech”

Od września w naszej szkole był realizowany prozdrowotny projekt edukacyjny p.t.: „Zdrowe zęby – zdrowy uśmiech”. Był on częścią programu profilaktyki zdrowotnej, którego realizatorem jest Gmina Jawornik Polski, a tytuł programu to: Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 roku.  Był to projekt międzyprzedmiotowy realizowany we wszystkich klasach, na różnych zajęciach edukacyjnych.  W projekcie wzięli udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Manasterzu.  Autorami i koordynatorami projektu był nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa –  mgr Renata Krawiec i nauczyciel przyrody, biologii – mgr Maria Żak. Zrealizowany został przy współpracy  z nauczycielami nauczania zintegrowanego, języka polskiego, języka angielskiego, informatyki, przyrody, matematyki i plastyki, techniki, biblioteki, edukacji dla bezpieczeństwa.   Celem projektu była promocja zdrowego stylu życia w szkole, zmiana w świadomości uczniów związanych z negatywnymi przyzwyczajeniami żywieniowymi i brakiem dbałości    o zęby, doskonalenie umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji, kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, współdziałania w zespole oraz prezentowania wyników swojej pracy.  Efektem projektu miało być opracowanie wybranego zadania, na które złożyły się w klasach I- III napisanie prac pisemnych, rymowanek, ułożenie wierszyków, wykonanie rysunków, plakatów, modeli uzębienia, nauka piosenek, przygotowanie inscenizacji, ułożenie jadłospisów, gazetek tematycznych, rozwiązywanie zadań, natomiast w klasach IV-VIII: opracowanie i przeprowadzenie ankiety, sporządzanie diagramów i wykresów na bazie wyników przeprowadzonej ankiety, wykonanie doświadczeń, przeprowadzenie turniejów wiedzy, konkursów, opracowanie i wykonanie albumów, plakatów, prezentacji multimedialnych.

Realizacja poszczególnych zadań wykonanych przez zespoły została oceniona przez nauczyciela przedmiotu, który oceniając pracę uczniów brał pod uwagę: pomysłowość uczniów, różnorodność źródeł informacji, trafność doboru treści, przetwarzanie i selekcjonowanie informacji, estetyczne wykonanie, terminowość, formę prezentacji wyników.

Dnia 14.12.2018 r., na apelu szkolnym, odbyła się prezentacja i posumowanie wszystkich zadań zrealizowanych w ramach projektu przez uczniów wszystkich klas, według wcześniej ustalonego harmonogramu.  Przed rozpoczęciem podsumowania wyników projektu wszystkie prace literackie, plakaty, albumy, komiks zostały wywieszone na tablicach i wystawione na forum szkoły.

Prezentację rozpoczęli uczniowie klas I- III prezentując  scenki tematyczne, ułożone wierszyki, rymowanki, wykonali piosenki.

Po prezentacji zadań wykonanych przez uczniów klas I-III, zostały przedstawione wyniki konkursów „Zdrowe zęby- zdrowy uśmiech” przeprowadzonego w klasie IV – VIII oraz najciekawsze prezentacje multimedialne pt.: „Miej zdrowe zęby – bądź uśmiechnięty”.

Podsumowanie projektu zakończyło się poczęstunkiem zdrowej owocowej żywności.

P1180317 P1180321 P1180322 P1180328 P1180329 P1180331 P1180333 P1180338 P1180343 P1180345 P1180346 P1180347 P1180349 P1180354 P1180357

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.