ZASADY ZAPISÓW DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W HUCISKU JAWORNICKIM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

  1. Zapisy dzieci do Przedszkola Samorządowego w Hucisku Jawornickim odbywają się  w sekretariacie szkoły w Manasterzu od 12.03.-27.04.2018 r.

    Zapisy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 12.30

        Zapisy obejmują dzieci z obwodu szkoły a także – na prośbę rodziców z innego obwodu.

       Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/ opiekun prawny w sekretariacie szkoły.

         Rodzic wypełnia stosowny wniosek.

Wnioski o przyjęcie dzieci” do Przedszkola Samorządowego w Hucisku Jawornickim znajdują się na stornie internetowej zsmanasterz.pl lub w sekretariacie.

Możliwość komentowania została wyłączona.