ZASADY ZAPISÓW DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ

  

Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego

w Manasterzu

na rok szkolny 2020/2021

  1. Zapisy dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Kantego w Manasterzu odbywają się  w sekretariacie szkoły w Manasterzu                  od 04. 03.2020 – 28.03.2020 r.

Zapisy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 12.30

Zapisy obejmują dzieci z obwodu szkoły a także – na prośbę rodziców z innego obwodu.

  1. Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/ opiekun prawny w sekretariacie szkoły.

Rodzic wypełnia stosowny wniosek.

Wnioski o przyjęcie dzieci do klasy „I” znajdują się na stornie internetowej zsmanasterz.pl lub w sekretariacie.

wniosek

Możliwość komentowania została wyłączona.