Zasady zapisów dzieci do klasy I SP na rok szkolny 2014/2015

 Zapisy dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Jana Kantego w Manasterzu odbywają się  w sekretariacie szkoły w Manasterzu   od 17.03.-25.04.2014 r.

 W roku szkolnym 2014/2015 do klas pierwszych są przyjmowane dzieci  z  rocznika 2007
( 7- latki ) oraz z 2008 ( 6 – latki z I połowy roku 01.01 – 30.06.2008 r.).   Dzieci urodzone w II połowie roku 2008 również mogą rozpocząć naukę w kl. I na wniosek rodzica.

 Zapisy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 12.30

Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/ opiekun prawny w sekretariacie szkoły.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I można pobrać w sekretariacie.

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.