Wywiadówka śródokresowa

W dniu 29.04.2019 roku odbędzie się wywiadówka śródokresowa.

Tematem spotkania wychowawców z Rodzicami będzie przekazanie informacji o:

  • wynikach w nauce w II semestrze
  • problemach wychowawczych
  • bieżących zadaniach realizowanych i planowanych w szkole.

Możliwość komentowania została wyłączona.