Wywiadówka śródokresowa

Wywiadówka śródokresowa odbędzie się dnia 12.04.2018r. – czwartek o godz. 14:00

Plan:

1. Prelekcja przedstawiciela policji nt. szkodliwości używania środków energetyzujących

2. Informacja o ocenach cząstkowych w II semestrze

3. Sprawy wychowawcze

4. Organizacja wycieczek.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW.

Możliwość komentowania została wyłączona.