Wywiadówka

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Manasterzu, Rada Pedagogiczna zapraszają Rodziców Uczniów na spotkanie w dniu  15 listopada  2019r. o godz.14.30.

Program:

1. Spotkanie z wychowawcami

a) Informacja o ocenach z poszczególnych przedmiotów i zachowaniu uczniów

b) Sprawy bieżące.

2. Po wywiadówce odbędzie się  zebranie Rady Rodziców.

Możliwość komentowania została wyłączona.