Szkolna Akcja ,,Znicz”

W ramach akcji ,,Znicz” zorganizowanej przez SU uczniowie wraz z opiekunami p.Justyną Majewską i p.Michałem Petynią w dniu 31.10.2019r odwiedzili cmentarz. Przyniesione przez uczniów znicze zostały zapalone na grobach nauczycieli, którzy pracowali w naszej szkole oraz na grobach uczniów, którzy uczęszczali do naszej szkoły. Znicze zapalono również na pomnikach pamięci narodowej. W akcji Samorząd Uczniowski wsparli uczniowie klasy VII oraz klasy V.

1

Możliwość komentowania została wyłączona.