SPOTKANIE Z RODZICAMI

Zebranie z rodzicami  odbędzie się 10 września 2015r. o godzinie 14:30.

Program zebrania:

I. Spotkanie ogólne na sali gimnastycznej
1. Zapoznanie z Programem Wychowawczym, Programem Profilaktycznym i działaniami wychowawczo – profilaktycznymi na bieżący rok szkolny.
2. Zapoznanie z WSO
3. Zapoznanie z harmonogramem uroczystości na rok szkolny 2015/2016.
4. Wystąpienie p. Beaty Bielańskiej – kierownika GOPS w Jaworniku  Polskim
5. Sprawy różne

II. Spotkanie rodziców z wychowawcami w klasach.

Możliwość komentowania została wyłączona.