Spotkanie z rodzicami

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne serdecznie zapraszają rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na spotkanie, które odbędzie się

8 lutego 2017r. (środa) o godz. 14 .

Plan spotkania:

1. Zebranie ogólne

2. Spotkanie z wychowawcami w klasach:

– informacja o wynikach klasyfikacji semestralnej  z zajęć edukacyjnych  oraz  zachowania

– ocena pracy wychowawczej w klasach

– sprawy bieżące -dyskusja.

Możliwość komentowania została wyłączona.