SPOTKANIE Z RODZICAMI

Zebranie organizacyjne z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum odbędzie się 13 września 2016 roku o godzinie 1400.

Porządek spotkania przedstawia się następująco:

  1. Spotkanie ogólne na sali gimnastycznej.
  2. Spotkanie z wychowawcami w klasach:
  • wybór rad oddziałowych zgodnie z ordynacją wyborczą i przedstawiciela do Rady Rodziców
  • zapoznanie z WSO i planem wychowawczym
  1. Zebranie Rad Oddziałowych i wybór Rady Rodziców (sala komputerowa I piętro).

Możliwość komentowania została wyłączona.