Rekrutacja do oddziałów mistrzostwa sportowego

Rozpoczynamy zapisy uczniów klasy III

Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Manasterzu do oddziałów mistrzostwa sportowego na rok szkolny 2019/2020 (kl. IV)

Wymagania:

  • dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza rodzinnego ,

  • wniosek podpisany przez obojga rodziców, złożony w sekretariacie szkoły.

Możliwość komentowania została wyłączona.