OGŁOSZENIE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworniku Polskim informuje, iż od 01.09.2016 do 16.09.2016 można złożyć wniosek w sprawie refundacji kosztów dożywiania dzieci w szkole na rok szkolny 2016/2017. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie 771,00zł  netto.

Do wniosku należy dołączyć:

 – w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z Urzędu Pracy (za pośrednictwem GOPS)

– osoby pracujące lub renciści/ emeryci – zaświadczenia o dochodach netto z miesiąca sierpnia 2016 roku.

– rolnicy – zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu i wysokości pobranych świadczeń w miesiącu sierpniu 2016

– zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu lub nie posiadaniu gospodarstwa rolnego

– osoby pracujące dorywczo – oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o wysokości uzyskanego dochodu w miesiącu sierpniu 2016

Osobom które złożą wniosek po dniu 16.09.2016 będzie przysługiwała refundacja od kolejnego miesiąca.

Możliwość komentowania została wyłączona.