Nauka programowania w szkole

            W roku szk. 2016/2017 realizowany był w szkole pilotażowy program nauki programowania. Dodatkowe zajęcia prowadzone finansowane przez Wójta Gminy Jawornik Polski Pana Stanisława Petynię prowadzone były przez p. Lidię Pawełek w ramach innowacji pedagogicznej „Młody programista”.

Po realizacji innowacji uczniowie będą umieli:
– posługiwać się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji,
– planować i realizować praktyczne działania techniczne (od pomysłu do wytworu),
– wykonać grę i prostą animację z programie Scratch,
– wykonać prezentację w PowerPoint,
–  pracować w grupie, wykazywać poczucie odpowiedzialności za wynik drużyny,
–  dokumentować swoją pracę,
–  podejmować decyzje, oceniać, komunikować się z innym,
– wykorzystać wiedzę informatyczną do rozwiązywania zadań praktycznych,
– przestrzegać zasad netykiety w Internecie.

Czego uczniowie nauczyli się w tym roku podczas zajęć:

  • Czym jest program komputerowy.
  • Na czym polega programowanie.
  • Co to jest język programowania.
  • Co to właściwie Scratch i Baltie  i jak je zainstalować na komputerze.
  • Podstawowe polecenia Scratcha
  • Tworzenia prostych animowanych projektów i ich uruchamiania.
  • Sterowania Baltiem
  • Czarowanie sceny w Baltiem przy użyciu gotowego banku
  • Dodawania swoich elementów do banku

 

Pozostałe części innowacji będą realizowane w przyszłym roku szkolnym.
W ocenie nauczyciela uczniowie posługują  się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji,  planują i realizować praktyczne działania techniczne (od pomysłu do wytworu),  wykonują  prostą animację z programie Scratch,  sterują Baltiem,  dokumentują  swoją pracę,  podejmują  decyzje ( różne ale odważnie), oceniają, komunikują  się z innym,  wykorzystują  wiedzę informatyczną do rozwiązywania zadań praktycznych.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.