Egzamin w Gimnazjum

    16 uczniów Gimnazjum im. św. Jana Kantego w Manasterzu w dniach 23.04-25.04.2014 r. przystąpiło do egzaminu.

 23.04.2014 r. uczniowie rozwiązywali testy z części humanistycznej

24.04.2014 r. z części matematycznej i przyrodniczej

25.04.2014 r. z języka obcego.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.