Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela. 12 października 2018 roku w Zespole Szkół i Placówek odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. W części oficjalnej głos zabrała Pani  Irena  Łuczyk, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły. Następnie głos zabrała Pani  Beata Bielańska , która w imieniu Wójta Gminy Pana Stanisława Petyni wręczyła  wybranym nauczycielom Nagrody Wójta Gminy. Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Monika Żelisko również złożyła serdeczne życzenia nauczycielom, a na  ręce Pani Dyrektor, kwiaty.

W części artystycznej  uczniowie z klas II-VIII i III gimnazjum   pod kierunkiem opiekunów  Samorządu Uczniowskiego Pani Justyny Majewskiej, Pani Lucyny Pieńczak oraz Pani Jolanty Zięzio śpiewem i wierszem wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów.

Na zakończenie reprezentanci Samorządu Uczniowskiego złożyli życzenia i kwiaty na ręce Pani Dyrektor oraz zaprosili nauczycieli, pracowników szkoły i przybyłych gości na ciasto.

P1170822 P1170823 P1170825 P1170826 P1170834 P1170845 P1170846 P1170864 P1170875 P1170889 P1170908 P1170917 P1170929 P1170934 P1170974

Możliwość komentowania została wyłączona.