Wypoczynek wakacyjny dzieci w Gdańsku 2021


Informacje i oświadczenia do pobrania na dole artykułu:

Prosimy o dostarczenie podpisanych oświadczeń do Sekretariatu Urzędu
Gminy do dnia 15 lipca 2021 r. za wyjątkiem oświadczenia dot. Stanu
Zdrowia Dziecka w Dniu Wyjazdu, które należy dostarczyć podpisane
opiekunowi/kierownikowi kolonii bezpośrednio w dniu wyjazdu.
I Grupa- PROGRAM KOLONII (1)
II Grupa – PROGRAM KOLONII
Oświadczenie 1 kolonia 2021
Oświadczenie 2 kolonia 2021 (1)
Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka kolonia 2021
Oświadczenie w dniu wyjazdu kolonia 2021 (1)
Oświadczenie w sprawie rzeczy wartościowych kolonia 2021

Nowa strona internetowa

Przedstawiamy Wam naszą nową stronę internetową. Mamy nadzieję, że dzięki umieszczonym na niej informacjom będziecie mogli lepiej zapoznać się z naszą szkołą.

W przyszłości będziemy tutaj publikować informacje dotyczące szkoły, zdjęcia z organizowanych uroczystości a także przydatne materiały, zarówno dla nauczycieli jak i naszych uczniów.

Mamy nadzieję, że nasza nowa strona zostanie przychylnie przyjęta!