Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2021/2022

  • Samorząd uczniowski jest jednym z organów szkoły, organizacją uczniów danej szkoły, obejmującą całą społeczność uczniowską, niezależną od administracji oświatowej
  • Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły
  • Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego

Co to jest samorząd uczniowski?