STATUT

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  1. 20 październik tj. Święto Patrona Szkoły

  2. 02 listopadtj. poniedziałek po Wszystkich Świętych

  3. 22 grudzień – tj. wtorek – przed zimową przerwą świąteczną

  4. 30 kwiecień –piątek

  5. 25 maja tj. wtorek egzamin ósmoklasisty

  6. 26 maja tj. środa egzamin ósmoklasisty

  7. 27 maja – tj. czwartek egzamin ósmoklasisty

  8. 04 czerwiec – tj. piątek po Bożym Ciele