Rok szkolny 2012/2013

W szkole w roku szk. 2012/2013 zorganizowano 42 konkursy, w których uczestniczyło 40% uczniów. Ponadto uczniowie brali udział w konkursach zewnętrznych osiągając sukcesy.