Dla upamiętnienia 1050 rocznicy Chrztu Polski – 14 kwietnia 2016 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość państwowa Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.
Na wstępie został wygłoszony referat na temat przyczyn i znaczenia Chrystianizacji Polski zapoczątkowanej przez Chrzest Mieszka I.
Następnie uczniowie przedstawili program artystyczny nawiązujący do obrzędu chrztu, chór szkolny zaprezentował piękne hymny, które powstały na Jubileusz.
Wiele tygodni przed uroczystością w klasach i na budynku szkoły powieszono okolicznościowe banery i plakaty. Nauczyciele zorganizowali konkursy:
-plastyczny „Od pogaństwa do chrześcijaństwa”

-literacko-historyczny „Znaczenie chrztu Polski”