Dyżury nauczycieli w świetlicy w roku szkolnym 2016/2017

Dzień tygodnia Godz. lekcyjna Klasa
I-III SP / I-III G
Poniedziałek 5 6

7

Regina Szmulik-

Agnieszka Chruszczyk

Wtorek 5 6

7

Lucyna Pieńczak-

Lidia Pawełek

 
Środa 5 6

7

Maria Zgłobicka-

Maria Żak

Czwartek 6

7

Renata Hałys
-Urszula Targońska
Piątek 5 6

7

Agnieszka Uchyra
Odpowiedzialni za dziennik świetlicy  Maria Zgłobicka