Dyżury nauczycieli w świetlicy w roku szkolnym 2021/2022

DZIEŃ

TYGODNIA

GODZINA LEKCYJNA

11.25 – 12.25

12.35-13.25

13.25-14.25

PONIEDZIAŁEK

mgr Renata Hałys

mgr Agnieszka Uchyra

________

WTOREK

_________

_________

mgr Michał Petynia

ŚRODA

mgr Michał Petynia

_________

mgr Bogdan Potoczny

CZWARTEK

_________

mgr Renata Krawiec

mgr Bogdan Potoczny

mgr Jolanta Zięzio

PIĄTEK

mgr Lucyna Pieńczak

_________

mgr Agnieszka Uchyra