Planowane formy opieki dla uczniów w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2013/2014