Planowane formy opieki dla uczniów w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2013/2014

 • Lp. Rodzaj zajęć Nauczyciel Termin realizacji Godziny opieki
  1 Zajęcia w kącikach zainteresowań Irena Tompalska 14.10.2013 08:00 – 11:00
  2 Zajęcia ruchowe przy muzyce Lucyna Pieńczak 30.04.2014 09:00 – 12:00
  3 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, gry dydaktyczne Irena Tompalska, Renata Krawiec 02.05.2014 08:00 – 11:00
  4 Zajęcia plastyczne Renata Hałys 02.06.2014 09:00 – 12:00
  5 Zajęcia sportowe Maria Żak 20.06.2014 09:00 – 12:00

 • Lp. Rodzaj zajęć Nauczyciel Termin realizacji Godziny opieki
  1 Próba zespołu wokalnego Marta Pelc 14.10.2013 09:00 – 12:00
  2 Rozwiązywanie testów matematycznych Justyna Majewska 30.04.2014 09:00 – 12:00
  3 Oglądanie i omawianie filmów dydaktycznych z fizyki Lidia Pawełek 02.05.2014 09:00 – 12:00
  4 Zajecia sportowe Agnieszka Chruszczyk, Maria Zgłobicka 02.06.2014 09:00 – 12:00
  5 Oglądanie filmów niemieckojęzycznych Jolanta Zięzio 20.06.2014 09:00 – 12:00