Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2017/2018

  1. Dominik Uchyra → Przewodniczący
  2. Bartosz Zięzio→ Zastępca
  3. Dominika Winiarska → Skarbnik
  4. ………………..→ Sekretarz

  1. Weronika Pałys

  1. Justyna Majewska
  2. Jolanta Zięzio

 • Samorząd uczniowski jest jednym z organów szkoły, organizacją uczniów danej szkoły, obejmującą całą społeczność uczniowską, niezależną od administracji oświatowej
 • Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły
 • Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego

Co to jest samorząd uczniowski?