Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2018/2019

  1. Katarzyna Petynia → Przewodnicząca
  2. Dominik Uchyra→ Zastępca
  3. Katarzyna Gaweł → Skarbnik
  4. Aurelia Bury→ Sekretarz

  1. Zofia Rutkowska
  2. Kaudia Zięba
  3. Arkadiusz Ilasz

  1. Justyna Majewska
  2. Jolanta Zięzio
  3. Lucyna Pieńczak

 • Samorząd uczniowski jest jednym z organów szkoły, organizacją uczniów danej szkoły, obejmującą całą społeczność uczniowską, niezależną od administracji oświatowej
 • Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły
 • Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego

Co to jest samorząd uczniowski?