Rok szkolny 2021/2022

PRZEWODNICZĄCA: Bożena Zięzio – Partyka

Z – CA: Anna Piejko

SKARBNIK: Natalia Hałys

SEKRETARZ: Sabina Lichtarska

  • Rada rodziców jest rodzajem organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów szkoły
  • Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania
  • Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej czy Rady Szkoły
  • Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły
[/testimonial] [/col] [/row]