1. Monika Żelisko → Przewodnicząca
  2. Alicja Dubas → Zastępca
  3. Anna Krzan → Skarbnik
  4. Monika Lichota → Sekretarz

  1. Renata Gomułka
  2. Joanna Jurkiewicz
  3. Agnieszka Żyła

  1. Beata Darasz
  2. Agnieszka Żelisko
  3. Dorota Jamrozik
  4. Anna Krzan
  5. Monika Dzik
  6. Barbara Laska
  7. Halina Motowidło
  8. Aneta Motyka
  9. Maria Petynia
  10. Agnieszka Piejko
  11. Danuta Pilawa
  12. Iwona Lichota
  13. Elżbieta Winiarska
  14. Bożena Partyka Zięzio

 • Rada rodziców jest rodzajem organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów szkoły
 • Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania
 • Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej czy Rady Szkoły
 • Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły

Co to jest Rada Rodziców?