Kalendarz organizacji uroczystości, imprez szkolnych, środowiskowych oraz państwowych na rok szkolny 2021/2022

Nazwa uroczystości, imprezy

WRZESIEŃ

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

Narodowe czytanie:,, Moralność Pani Dulskiej’’

Integracyjne spotkania, rajdy, wycieczki klasowe

Uroczystość związana z Beatyfikacją Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PAŹDZIERNIK

Rocznica Komisji Edukacji Narodowej

Święto Szkolnego Patrona

Dzień Papieski

Pasowanie na ucznia kl. I SP

LISTOPAD

Święto Niepodległości

Andrzejki

GRUDZIEŃ

Mikołajki

Rocznica stanu wojennego

Tradycje Świąt Bożego Narodzenia

STYCZEŃ

Święto Babci i Dziadka

Zabawa noworoczna

LUTY

Pasowanie na czytelnika ucznia klasy I SP

MARZEC

Dzień Żołnierzy Wyklętych

8 Marca – Dzień Kobiet

KWIECIEŃ

Rocznica śmierci Jana Pawła II

Tradycje Świąt Wielkanocnych

Dzień Ziemi

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

MAJ

Dzień Matki i Ojca

CZERWIEC

Dzień Dziecka

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022


Szkoła włączy się w konkursy zewnętrzne zgodnie z zainteresowaniami uczniów.