Kalendarz organizacji uroczystości, imprez szkolnych, środowiskowych oraz państwowych na rok szkolny 2016/2017

Lp. Nazwa imprezy Termin Osoba odpowiedzialna Osoba współodpowiedzialna Forma
1. Inauguracja  roku szkolnego 2016/2017

1 IX Dyrektor szkoły Ksiądz

A. Uchyra

J.Majewska

U.Targońska

Msza św.

Akademia

Spotkanie wych. z młodzieżą szkolną
2. Integracyjne spotkania, rajdy,wycieczki klasowe IX Wychowawcy klas

Wycieczka
3. Rocznica Komisji Edukacji Narodowej

Pasowanie na ucznia kl. I SP

 X M.ZgłobickA

M. Solarz

Opiekun SU


Akademia

4. Pasowanie na ucznia klasy I
Pasowanie na przedszkolaka

Dzień Papieski

 X L. Pieńczak

U.Targonska

Ks. Bogdan Potoczny


Klasowa Rada Rodziców

Ks. Tadeusz Szczupak

Akademia

 

5. Obchody Święta Patrona Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
Ślubowanie uczniów klasy IG
 X Dyrektor

M. Petynia

A. Uchyra
M. Solarz

Ks. Tadeusz Szczupak

Op. Su

U.Targońska


Msza św.

Akademia
6 Narodowe czytanie ,,Quo vadis” H. Sienkiewicza X U. Targońska  M. Zgłobicka Apel
7. Święto  Niepodległości 10 XI M. Petynia Op. SU

M. Solarz
Akademia
8. Wieczór piesni patriotycznych  XI Dyrektor

M. Solarz
Op. SU Wieczornica
9. Andrzejki i Katarzynki – wróżby, zabawy, dyskoteka

Otrzęsiny klasy pierwszej gimnazjum
 XI L.Pawełek

M. Petynia

Przew. Rady Rodziców Zespołu Szkół

Op. SU

Wróżby

Zabawy

Dyskoteka
10. Mikołajki – uroczystość klasowa 6  XII Wychowawcy klas Spotkania klasowe
11. Rocznica stanu wojennego 13 XII M. Petynia R. Szmulik Apel
12. Tradycje Świąt Bożego Narodzenia 22 XII J. Zięzio

R. Hałys

R. Szmulik

Przedstawienie Jasełek
13.
14.
Wigilia klasowa

Święto babci i Dziadka

XII

I

R. Szmulik

R. Hałys

 M. Solarz

L. Pieńczak

J. Zięzio

Spotkanie opłatkowe

Akademia

Spotkanie integracyjne

15. Zabawa noworoczna I Przewodniczący Rady Rodziców

Op. SU
Wychowawcy klas Dyskoteka
16. Pasowanie na czytelnkia ucznia klasy I I U. Targońska L. Pieńczak Apel
17. Dzień Żołnierzy Wyklętych  III R. Krawiec

I. Łuczyk

 Wychowawcy klas Apel
18.  Rocznica śmierci Jana Pawła II  IV Ks. T. Szczupak
L. Pawełek

 

Ks. B. Potoczny

 

Apel
19. Tradycje Świąt Wielkanocnych 12. IV A. Chruszczyk  Ks. B. Potoczny

Ks. T. Szczupak

Op. SU

Akademia
20. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-Maja 28.IV M. Żak M. Solarz
Op. Su
U. Targońska
 Akademia
21. Dzień Europy V A. Hus J. Zięzio  Akademia
22. Dzień Dziecka VI M.Zgłobicka

L.Pawełek
U. Targońska
Wychowawcy klas
Rozgrywki

Konkursy

Poczęstunek

23. Piknik Rodzinny – Dzień Matki i Ojca  VI Dyrektor

J.Majewska
Wszyscy nauczyciele Piknik
24. Pożegnanie absolwentów  Gimnazjum  VI R. Szmulik Rada klasowa III g Spotkanie okolicznościowe
25. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 VI Dyrektor szkoły

R. Szmulik

Ks.T. Szczupak Msza św. w Kosciele Parafialnym

Akademia

Szkoła włączy się w konkursy zewnętrzne zgodnie z zainteresowaniami uczniów.